Turniej Piłki Halowej skierowany do studentów i pracowników WFiIS oraz WMiI UŁ

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w Turnieju Piłki Halowej !

Termin: 28 marca br. godz. 16.30
Miejsce: Hala Społem ul. Północna 36 Łódź

Drużyny: 5-osobowe (4 na boisku + 1 osoba rezerwowa)

Zgłoszenia (imiona, nazwiska i numery indeksu zawodników; imię nazwisko i numer telefonu kapitana drużyny) należy wysyłać do 25
marca godz. 23.59 na adres >>> halowapilka@o2.pl<<<

UWAGA! W rozgrywkach może wziąć udział ograniczona liczba drużyn, a więc decyduje kolejność zgłoszeń, z każdego wydziału będą wybrane 3 pierwsze drużyny.

Dla trzech najlepszych drużyn MEDALE, a dla każdego uczestnika turnieju NIESPODZIANKA.

W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie studenci i pracownicy WFiIS oraz WMiI UŁ .

W razie pytań prosimy kontaktować się pod numerami telefonu:
Koordynator z WRSS WFiIS – Piotr Zalewski – 721416505
Koordynator z WRSS WMiI – Tomek Śmiechowicz – 510159198

Serdecznie zapraszamy,

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego

0 komentarzy