Ericpol Summer School 2014

Ericpol Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Ericpol Summer School ? intensywnym kursie programowania w języku C++. Zajęcia odbywać się będą w Krakowie i Łodzi, we wtorki i czwartki o godz. 17.00 od 3. lipca do końca miesiąca. Podczas 9 2,5-godzinnych spotkań poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1.    Basics of C++

 • Structure of a programme
 • Compilation process
 • Data types and operations
 • Basic Input/Output Streams
 • Namespaces

2.    Control Structures

 • Loops and conditional expressions
 • Functions

3.    Compound Data Types

 • Arrays
 • Pointers and dynamic memory allocation
 • Structures

4.    Object Oriented Programming

 • Classes
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Type Casting

5.    Advanced Concepts

 • Exceptions
 • Templates ? Examples
 • Debugging and unit tests

Wszystkich chętnych do udziału w Ericpol Summer School zapraszamy do rozwiązania poniższego testu do dnia 22.06.2014. Test ma na celu sprawdzenie obecnego poziomu wiedzy, by móc dokonać adekwatnego podziału na poziomy. Wynik nie decyduje o przyjęciu, a jedynie o przypisaniu do odpowiedniej grupy.

Link do testu: TEST

UWAGA! Warunkiem koniecznym udziału w kursie jest posiadanie własnego laptopa do wykorzystania podczas zajęć.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na kurs poinformujemy o tym fakcie drogą mailową.

Koordynator projektu: Olga Błaszczyk (olga.blaszczyk@ericpol.com)

 

0 komentarzy