Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Łódź, dnia 11 marca 2016 roku

Komunikat nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej na Wydziale Matematyki i Informatyki
Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku przeprowadzonych
w dniu 10 marca przez Samorząd Studentów WMiI UŁ pod nadzorem WKW
wyborów do Kolegium Elektorów UŁ w grupie
studentów WMiI
wybrani zostali:

1. Grzegorz Gwarda
2. Łukasz Lisowski

V-ce Przewodniczący WKW
dr Marek Majewski

0 komentarzy