Wzory podań

 1. Podanie o przesunięcie sesji
 2. Podanie o zaliczenie/ egzamin komisyjny
 3. Wzór podania o przepisanie zaliczenia przedmiotu
 4. Wzór podania o powtarzanie semestru
 5. Podanie o zgodę na zmianę miejsca praktyk
 6. Podanie o awans
 7. Podanie o urlop w trakcie studiów ( Podanie można składać po zaliczonym semestrze.)
 8. Podanie o IOS (Indywidualną Organizację Studiów)
 9. Podanie o przywrócenie na studia
 10. Podanie o odpis dyplomu w języku angielskim
 11. Wniosek o ulgę w opłatach (Wnioski na semestr zimowy składa się w Dziekanacie do 10 października, na semestr letni do 20 lutego)
 12. Podania do obrony (licencjat / magisterska)
 13. Oświadczenie o kierunku (główny/ dodatkowy)
 14. Podanie o przeniesienie (na Wydział/ Kierunek/ Uczelnię)
 15. Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej (Podanie można składać najpóźniej do 30 września danego roku akademickiego)